Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 723/185 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, pozemek parc. č. 793/100 o výměře 139 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemek parc. č. 793/104 o výměře 121 m2, ostatní plocha, jiná plocha; obec Praha, k. ú. Malešice, zapsáno na LV č. 460, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
563000
Platnost do
2019-03-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Malešice, Praha, okres Hlavní město Praha