Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 41 o výměře 160m2, zastavěná plocha a nádvoří, na němž se nachází stavba – objekt občanské vybavenosti a pozemek parc. č. 565/2 o výměře 31m2 , ostatní - manipulační plocha, vše zapsané na LV č. 30 pro obec a k. ú. Strážný, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1300000
Platnost do
2019-03-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Strážný, Strážný, okres Prachatice