Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku KN p.č. 1801/5 lesní pozemek o výměře 315 m2. Pozemek byl trvale odňat plnění funkcí lesa a bylo rozhodnuto o změně využití území z lesního pozemku na ostatní komunikaci. Na pozemek bylo vydáno územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka Suchomelská“ s lávkou přes Dobrovodskou stoku (smíšený provoz pro pěší a cyklisty). S 1620/14
Požadovaná cena
126000
Platnost do
2019-03-04
Telefon
956 205 113
E-mail
eliska.andelova@lesycr.cz
Osoba
Bc. Eliška Andělová
Útvar
LS Hluboká nad Vltavou
Katastrální území
České Budějovice 3, České Budějovice, okres České Budějovice