Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č.387/12 odděleného GP z pozemku p.č.387/5 v k.ú.Dolní Falknov, obec Kytlice
Požadovaná cena
8800
Platnost do
2019-03-07
Telefon
956241106
E-mail
lenka.michkova@lesycr.cz
Osoba
Lenka Michková
Útvar
Lesní správa Rumburk
Katastrální území
Dolní Falknov, Kytlice, okres Děčín