Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. st.562 zastavená plocha o výměře 14 m2, nově vzniklé pozemky p.č. 148/42 o výměře 58 m2 a p.č. 148/43 o výměře 27 m2 dle GP č. 1792-45/2018 vše v k.ú. Hrádek
Požadovaná cena
10120
Platnost do
2019-03-10
Telefon
724523493
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek
Katastrální území
Hrádek, Hrádek, okres Frýdek-Místek