Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku parc. č. 645/20, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 645/18, druh pozemku lesní pozemek oba v k. ú. Oblekovice
Požadovaná cena
75080
Platnost do
2019-03-07
Telefon
541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Oblekovice, Znojmo, okres Znojmo