Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o nově vznikající pozemek pod komunikací III.třídy, parc. č. 314/11, ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 314/1 v k.ú. Úsilné.
Požadovaná cena
403
Platnost do
2019-03-08
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Bc. Švejkarová
Útvar
ZHV, PS 1
Katastrální území
Úsilné, Úsilné, okres České Budějovice