Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky p.č. 4342, 6488/3 a nově vznilý pozemek p.č. 4389/7 na základě GP č. 820-142/2017. Jedná se o pozemky, které jsou ve funkčním celku s nemovitostí – stavbou – objektem k bydlení č.p. 365 na pozemku p.č. 589, dále s pozemkem p.č. 588/3 a pozemkem p.č. 4338/2, všechny v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou. Svým charakterem jsou to pozemky ostatních ploch a bývalého koryta mlýnského náhonu, tvořící prostranství okolo výše uvedených pozemků.
Požadovaná cena
38430
Platnost do
2019-03-15
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Nová Lhota, okres Hodonín