Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku parc.č. 5953/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, na němž je umístěna stavba jiného vlastníka.
Požadovaná cena
1100
Platnost do
2019-03-15
Telefon
956951207
E-mail
jana.glistova@lesycr.cz
Osoba
Glistová
Útvar
ST Frýdek-Místek
Katastrální území
Bystřice nad Olší, Bystřice, okres Frýdek-Místek