Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
pozemek p.č. 879 o výměře 90 m2, druhem pozemku zahrada v k.ú. Horní Chobolice
Požadovaná cena
13470
Platnost do
2019-03-19
Telefon
956236106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Horní Chobolice, Liběšice, okres Litoměřice