Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemku KN 1019, lesní pozemek o výměře 18m2. Pozemek se nachází v jihozápadním okraji obce Hosín. Jedná se o lesní pozemek při okraji lesního komplexu a zástavby obce, nad bezejmennou vodotečí. Pozemek se nachází na hraně svahu a je trojúhelníkového tvaru, malé velikosti. Součástí pozemku nejsou lesní porosty, je v současné době bezlesím a plní funkce lesů.
Požadovaná cena
90
Platnost do
2019-03-21
Telefon
956 205 113
E-mail
eliska.andelova@lesycr.cz
Osoba
Bc. Eliška Andělová
Útvar
LS Hluboká nad Vltavou
Katastrální území
Hosín, Hosín, okres České Budějovice