Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků p.č. 1151 a p.č. 1152/2
Požadovaná cena
286000
Platnost do
2019-03-22
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Vracov, Vracov, okres Hodonín