Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 632/3 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 1083 m2, odděleného GP z pozemku p.č. 632/1 v k.ú. Sněžník
Požadovaná cena
179000
Platnost do
2019-03-23
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing. Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Sněžník, Jílové, okres Děčín