Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek o výměře 25 m2 oddělen GP z parcely č. 3187-vodní plocha a pozemek o výměře 13 m2 oddělen GP z parc.č. 1621/1-ostatní plocha. Na pozemcích je umístěn mostek, který slouží jako jediný přístup k nemovitostem 2 fyzických osob. Mostek není předmětem prodeje. Na pozemcích je umístěno plynovodní potrubí.
Požadovaná cena
6000
Platnost do
2013-03-22
Telefon
956951207
E-mail
jana.glistova@lesycr.cz
Osoba
Glistová Jana
Útvar
Správa toků-oblast povodí Odry
Katastrální území
Komorní Lhotka, Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek