Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemek p. č. 2406/3, druh pozemku - ostatní plocha, výměra - 6638 m2, LV 1670
Požadovaná cena
2903390
Platnost do
2019-03-26
Telefon
475 672 447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Libušín, Libušín, okres Kladno
Katastrální území
Libušín, Libušín, okres Kladno