Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky: p. č. 2267/3 - výměra 1722 m2, p. č. 2267/5 - výměra 179 m2, p. č. 2267/6 - výměra 34 m2, druh pozemku - vodní plocha, LV 1670
Požadovaná cena
125100
Platnost do
2019-03-26
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Libušín, Libušín, okres Kladno
Katastrální území
Libušín, Libušín, okres Kladno