Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1220/18 prodej pozemku p.č.st. 79, p.č. st. 123, p.č. 157/2, p.č. 1369/3 o celkové výměře 1321 m2 k.ú. Travná u Jarvorníka
Požadovaná cena
166000
Platnost do
2019-03-31
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Travná u Javorníka, Javorník, okres Jeseník