Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 1568/3 a části pozemku p.č. 3528 (dle GP p.p.č. 3528/4 o výměře 7498 m2)
Požadovaná cena
655000
Platnost do
2019-03-28
Telefon
972235481
E-mail
fisl@szdc.cz
Osoba
Ing. Fišl
Útvar
O31
Katastrální území
Krouna, Krouna, okres Chrudim