Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO ČR
Popis
Prodej pozemku p.č. 471/13 ostatní plocha o výměře 140 m2 oddělený geom.plánem z pozemku 471/4 v areálu bývalého rudného dolu na hranici kat.území Libenice a Hlízov.Předpokládaný kupec je sousední vlastník, který hradil geom.plán.
Požadovaná cena
12200
Platnost do
2019-03-31
Telefon
318644132
E-mail
klierova@diamo.cz
Osoba
Ing. Eva Klierová
Útvar
o.z. SUL
Katastrální území
Libenice, Libenice, okres Kolín