Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
p.č. 1248/13 je bezprostředně související se stavbou č.e. 370, rod. rekreace, na pozemku p.č. st. 861, se kterou tvoří jeden funkční celek.
Požadovaná cena
86000
Platnost do
2019-04-15
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Rajnochovice, Rajnochovice, okres Kroměříž