Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
pozemek p.č. 1248/7 bezprostředně souvisí se stavbou č.e. 205, rod. rekreace, na pozemku p.č. st. 630, se kterou tvoří jeden funkční celek.
Požadovaná cena
72300
Platnost do
2019-04-15
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Rajnochovice, Rajnochovice, okres Kroměříž