Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
pozemky p.č. 1160/4, 1160/5 a 1166/9 bezprostředně souvisí se stavbou č.p. 163, objekt bydlení, na pozemku p.č. st. 295/1, se kterou tvoří jeden funkční celek.
Požadovaná cena
30610
Platnost do
2019-04-15
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Rajnochovice, Rajnochovice, okres Kroměříž