Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 1248/9 přímo souvisí se stavbou č.e. 207 na p.č. st. 728, se kterou tvoří jeden funkční celek.
Požadovaná cena
96400
Platnost do
2019-04-15
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Rajnochovice, Rajnochovice, okres Kroměříž