Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky p.č. 1245/4 a 2747 přímo souvisejí se stavbou č.e. 208 na p.č. st. 724, se kterou tvoří jeden funkční celek.
Požadovaná cena
96160
Platnost do
2019-04-15
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Rajnochovice, Rajnochovice, okres Kroměříž
Katastrální území
Rajnochovice, Rajnochovice, okres Kroměříž