Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemková parcela č. 440/10, která vznikla z p. č. 440/7, 440/10 a 440/11 na základě geometrického plánu, kultura ostatní plocha, využití manipulační plocha o výměře 167 m2.
Požadovaná cena
14500
Platnost do
2019-04-15
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
oddělení správy majetku
Katastrální území
Světec, Světec, okres Teplice