Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemku KN 1226/124, lesní pozemek o výměře 688 m2 v k.ú. Lužnice. Pozemek je dislokován severně od obce Lužnice, dle územního plánu mimo zastavěné i zastavitelné území obce, jako plocha lesní. Jedná se o lesní pozemek tvořící břehové porosty Lužnice.
Požadovaná cena
4130
Platnost do
2019-04-18
Telefon
956 194 106
E-mail
jaroslava.hamerníkova@lesycr.cz
Osoba
Jaroslava Hamerníková
Útvar
LS Třeboň
Katastrální území
Lužnice, Lužnice, okres Jindřichův Hradec