Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 750/9 bezprostředně souvisí se stavbou č.p. 53 na pozemku p.č. st. 1181, se kterou tvoří společně jeden funkční celek.
Požadovaná cena
390000
Platnost do
2019-04-18
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Rokytnice u Vsetína, Vsetín, okres Vsetín