Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 520/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2267 m2 a p.č. 524/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 349 m2, oba zapsané na LV č. 3 pro k.ú. a obec Stráž pod Ralskem. Pozemky jsou zpevněnou komunikací mezi zemědělskými plochami
Požadovaná cena
132570
Platnost do
2019-04-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa