Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 838, ostatní plocha, o výměře 978 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. a obec Stráž pod Ralskem. Pozemek je svahem u západní části komunikace, porostlý keři a náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
32578
Platnost do
2019-04-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa