Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 643, ostatní plocha, o výměře 2256 m2, p.č. 645/4, ostatní plocha, o výměře 4657 m2, p.č. 652/2, ostatní plocha, o výměře 1105 m2, p.č. 669/1, ostatní plocha, o výměře 8 740 m2 a p.č. 1815/2, ostatní plocha, o výměře 908 m2, vše zapsané na LV č. 3 pro k.ú. a obec Stráž pod Ralskem. Pozemky jsou porostlé náletovými dřevinami a tvoří remízky mezi zemědělskými plochami.
Požadovaná cena
666010
Platnost do
2019-04-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa