Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 751, ostatní plocha, o výměře 1 614 m2 a p.č. 754/2, ostatní plocha, o výměře 1 791 m2, oba zapsané na LV č. 3 pro k.ú. a obec Stráž pod Ralskem. Pozemky se nachází v blízkosti rybníka Metud, jsou zamokřené, zčásti porostlé keři a náletovými dřevinami
Požadovaná cena
31610
Platnost do
2019-04-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa