Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 826/2, vodní plocha, o výměře 186 m2, p.č. 826/6, ostatní plocha, o výměře 143 m2 a p.č. 1833/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m2, vše zapsané na LV č. 3 pro k.ú. a obec Stráž pod Ralskem. Pozemky jsou zamokřené, zčásti porostlé keři a náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
8430
Platnost do
2019-04-19
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa