Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky parc. č. 2114/62, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 139 m2 a parc. č. 2114/63, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 86 m2.
Požadovaná cena
255009
Platnost do
2019-04-24
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Krč, Praha, okres Hlavní město Praha