Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku, ev.č. DVT 00001669, v délce cca 6,3 m, vybudovaného v korytě DVT č. IDVT 10250845, na pozemku parc. č. 310/3, k.ú. Najdek na Moravě.
Požadovaná cena
2070
Platnost do
2019-04-24
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Najdek na Moravě, Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou