Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemky pod místní komunikací, která je ve vlastnictví Obce Olešník, parc. č. 281/5 ostatní plocha o výměře 194 m2 a 280/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 700 m2 v k.ú. Olešník.
Požadovaná cena
14000
Platnost do
2019-04-26
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Bc. Švejkarová
Útvar
ZHV, majetkové oddělení
Katastrální území
Olešník, Olešník, okres České Budějovice