Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o soubor nemovitostí tvořený pozemkem p.č. 60 o výměře 253 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba Třebovice č.p. 477 bytový dům, pozemkem p.č. 61 o výměře 157 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, pozemek p.č. 62 o výměře 129 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a části pozemku p.č. 232 o výměře 5 843 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha (dle stavu po pozemkových úpravách pozemky p.č. 257, p.č. 258 a p.č. 259). Vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Březovík 1.
Požadovaná cena
3313650
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Březovík 1, Ktiš, okres Prachatice