Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 115/1, ostatní plocha, o výměře 1 799 m2 a p.č. 138, ostatní plocha, o výměře 3 035 m2. Vše zapsáno na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemky mají charakter mezí, z části jsou porostlé keři a náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
137400
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa