Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 461/2, lesní pozemek, o výměře 395 m2 a p.č. 462/2, lesní pozemek, o výměře 855 m2 , vše zapsáno na LV č. 61 pro k.ú. Bohatice u Zákup, obec Bohatice a dále pozemek p.č. 1000/6, lesní pozemek, o výměře 2 046 m2, zapsaný na LV č. 133 pro k.ú. Brenná, obec Zákupy.
Požadovaná cena
36614
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Bohatice u Zákup, Bohatice, okres Česká Lípa