Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek st. p.č. 545/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m2, zapsaný na LV č. 19 pro k.ú. Jabloneček, obec Osečná. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví podíl id. ½ VLS a podíl id. ½ jiného vlastníka, je zastavěný objektem vodárny ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Požadovaná cena
1500
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Jabloneček, Ralsko, okres Česká Lípa