Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 1083, lesní pozemek, o výměře 18 457 m2, p.č. 3160, lesní pozemek, o výměře 1 730 m2, p.č. 3181, lesní pozemek, o výměře 5 164 m2, p.č. 3212/2, lesní pozemek, o výměře 1 095 m2, p.č. 2841, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 755 m2, p.č. 3171, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 842 m2, p.č. 3229, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 612 m2, p.č. 3233, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 288 m2 , p.č. 3234, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 015 m2, vše zapsané na LV č. 2715 pro k.ú. Rokycany, obec Rokycany.
Požadovaná cena
7749140
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Rokycany, Rokycany, okres Rokycany