Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 168/2, ostatní plocha, o výměře 3 931 m2 a p.č. 552, ostatní plocha, o výměře 9 783 m2. Vše zapsáno na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemky mají charakter mezí, z části jsou porostlé keři a náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
388880
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa