Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 292/2, ostatní plocha, o výměře 610 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemek je porostlý náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
16040
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa