Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 618/1, vodní plocha, o výměře 2 957 m2 a p.č. 331, ostatní plocha, o výměře 519 m2. Vše zapsáno na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemky jsou zamokřené, z větší části tvořené vodotečí.
Požadovaná cena
74050
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa