Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1000/2, lesní pozemek, o výměře 437 m2, zapsaný na LV č. 133 pro k.ú. Brenná, obec Zákupy. Pozemek tvoří průsek v lese sloužící jako lesní cesta.
Požadovaná cena
1160
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Brenná, Zákupy, okres Česká Lípa