Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 555/1, ostatní plocha, o výměře 2 515 m2, zapsán na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemek je částečně obdělávanou zemědělskou půdou a částečně má charakter mezí a okrajů zemědělských ploch bez hospodářského využití.
Požadovaná cena
125750
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa