Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 79/1, ostatní plocha o výměře 984 m2, zapsán na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemek má charakter meze, z části je porostlý keři a náletovými dřevinami.
Požadovaná cena
26821
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa