Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 644, lesní pozemek, o výměře 8 842 m2, zapsán na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemek leží v intravilánu obce Hamr na Jezeře, je porostlý mladým listnatým porostem.
Požadovaná cena
113470
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa