Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 773, ostatní plocha, o výměře 109 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemek je porostlý náletovými dřevinami a není k němu přístup.
Požadovaná cena
2730
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa