Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 5003/2, ostatní plocha, o výměře 128 m2, zapsaný na LV č. 57 pro k.ú. Újezdec u Luštěnic, obec Smilovice. Pozemek tvoří příkop u místní komunikace.
Požadovaná cena
4350
Platnost do
2019-04-26
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Újezdec u Luštěnic, Smilovice, okres Mladá Boleslav