Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO ČR
Popis
Prodej pozemků p.č.515/233-ost. plocha -51 m2 a p.č. 515/234-ost.plocha-144 m2, na kterých se nachází příslušenství ke stavbě čp.180,Příbram VII. Přednostně prodej vlastníku objektu.K ceně bude připočtena DPH.
Požadovaná cena
236400
Platnost do
2019-04-27
Telefon
318 644 132
E-mail
klierova@diamo.cz
Osoba
Ing. Eva Klierová
Útvar
o. z. SUL
Katastrální území
Březové Hory, Příbram, okres Příbram